Bubbly Mom
More Food…

More Food…

We also had pizza, dahil yan na ang tradition namin sa office. Kapag masaya kami dapat may pizza. 

 

 

 

 

 

 

Then we had our picture taking..  🙂

 

 

 

Back to Top